Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
 • szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
 • w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • elementy anatomii i patologii człowieka
 • język angielski zawodowy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • zajęcia praktyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I - 80 godzin, sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec II semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta