Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach i klinikach stomatologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski zawodowy w stomatologii
 • stany zagrożenia zdrowia i życia
 • komunikacja personalna i społeczna
 • język migowy
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno – lecznicza higienistki stomatologicznej
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. III - 80 godzin, sem. IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.13. Prowadzenie dzialalnosci profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowosci do pracy i prowadzenie promocji zdrowia odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta