Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK MASAŻYSTA

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddzialach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych
 • Uzdrowiskach
 • SPA
 • Przychodniach
 • Gabinetach odnowy biologicznej
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Tworzenia własnych gabinetów masażu

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa i dzialalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • zagadnienia kliniczne w masażu
 • BHP
 • promocja zdrowia
 • komputerowe wspomaganie dzialalności w ochronie zdrowia
 • pracownia masażu
 • pracownia fizjoterapii
 • anatomia topograficzna
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II- 60 godzin, sem IV- 60 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta