Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym : sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii itp.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • BHP
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • komunikacja interpersonalna i etyka zawodowa
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. I - 80 godzin, sem. II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej odbywa się pod koniec II semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta