Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym  lub wieczorowym (3-4 dni w tygodniu)

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 •  Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
 •  Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
 •  Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Placówkach rehabilitacyjnych
 • Szpitalach
 • Sanatoriach
 • Domach dziennego pobytu
 • Domach pomocy społecznej
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Z.9.

MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta